Skip Navigation Links

Đây không còn là khẩu hiệu mà đã ăn sâu vào chính mỗi người. Có được kết quả này là do chúng tôi đã quán triệt và quan tâm sâu sắc tới vấn đề an toàn lao động thông qua việc trang bị bảo hộ lao động, thiết bị an toàn lao động cùng với các khoá đào tạo về an toàn lao động, các biện pháp an toàn cho người lao động… Các biện pháp này được cụ thể hoá thành nội quy chi tiết cho từng bộ phận sản xuất, từng phòng ban trong Công ty.

Năm 2008 Công ty đã nhận được “cúp vàng an toàn lao động


Chinfon Cement 04-02-2010
     
 

 Bản quyền trang web này thuộc về Công ty xi măng Chinfon - Thiết kế bởi phòng Vi tính
Địa chỉ: 288 Bạch Đằng  -  Thị trấn Minh Đức  -  Huyện Thuỷ Nguyên  -  Thành phố Hải Phòng
Điện thoại:    225  3 875 480   -   225 3 875 481                           Fax:     225 3 875 478   -   225 3 875 479