Skip Navigation Links

Giải bóng đá toàn công ty


Phòng chống dịch cúm H1N1

Nhận biết rõ sự nguy hiểm và tốc độ lây lan của dịch cúm H1N1, công ty xi măng Chinfon đã phát động phong trào, đầu tư máy móc thiết bị nhằm kiểm soát dịch bệnh, đảm bảo sức khỏe và an toàn cho tập thể CBCNV.

Để phòng chống dịch bệnh, công ty đã tăng cường tuyên truyền mọi CBCNV nâng cao ý thức chấp hành, và tuân thủ đúng quy trình phòng chống dịch bệnh.

1. Phát khẩu trang cá nhân cho mỗi CBCNV

2. Hàng ngày, thực hiện đo thân nhiệt mỗi cá nhân trước khi lên xe đến công ty

3. Mọi nguời vào công ty đều phải sát trùng tay bằng dung dịch sát trùng do bộ y tế khuyến cáo.

4. Trang bị camera đo thân nhiệt với số tiền đầu tư rất lớn để kiểm soát thân nhiệt của mỗi CBCNV và khách trước khi vào công ty.


Chinfon Cement 06-11-2009
     
 

 Bản quyền trang web này thuộc về Công ty xi măng Chinfon - Thiết kế bởi phòng Vi tính
Địa chỉ: 288 Bạch Đằng  -  Thị trấn Minh Đức  -  Huyện Thuỷ Nguyên  -  Thành phố Hải Phòng
Điện thoại:    225  3 875 480   -   225 3 875 481                           Fax:     225 3 875 478   -   225 3 875 479