Skip Navigation Links

PHONG TRÀO 5S TẠI CÔNG TY XI MĂNG CHINFON

Một trong những yếu tố quan trọng hàng đầu đảm bảo sự thỏa mãn cho người lao động là phải tạo được môi trường làm việc: Vệ sinh, sạch sẽ, thông thoáng, không có yếu tố độc hại ảnh hưởng xấu đến tình trạng sức khỏe của người lao động, không có nguy cơ gây mất an toàn ảnh hưởng đến tính mạng và giảm đến mức thấp nhất các yếu tố gây nên căng thẳng, mệt mỏi cho người lao động. Xuất phát từ ý tưởng đó, Ban lãnh đạo Công ty đã luôn đề cao tầm quan trọng của việc áp dụng phong trào 5S trong Công ty và đã triển khai thực hiện từ năm 2000 đến nay. 

 

Phong trào 5S là một trong những công cụ quản lý mang lại hiệu quả cao cho các doanh nghiệp, được áp dụng đầu tiên tại các doanh nghiệp Nhật Bản, “5S” là năm nội dung chính được viết tắt bởi năm chữ cái đầu tiên bằng tiếng Nhật:

SEIRI (Sàng lọc) - Phân loại những gì cần thiết và không cần thiết, sau đó loại bỏ những gì không cần thiết.

SEITON (Sắp xếp) - Sắp xếp đúng vật, đúng chỗ, và có đánh số ký hiệu cho dễ tìm, dễ lấy.

SEISO (Sạch sẽ) - Giữ gìn nơi làm việc, thiết bị, dụng cụ luôn sạch sẽ.

SEIKETSU (Săn sóc) - Duy trì 3S nêu trên gồm Sàng lọc, Sắp xếp, Sạch sẽ mọi nơi mọi lúc.

SHITSUKE (Sẵn sang) - Rèn luyện việc tuân thủ 4S nêu trên một cách tự giác, tự nguyện.

Từ những nội dung và yêu cầu chính của chương trình 5S, công ty xi măng Chinfon đã áp dụng triệt để và phù hợp, qua đó đã tạo được một môi trường làm việc gọn gàng, vệ sinh, sạch sẽ, ngăn nắp hơn, cảnh quang môi trường trong khu vực trở nên xanh, sạch, đẹp hơn. Các tài liệu, hồ sơ, vật dụng, trang thiết bị phục vụ cho công việc được sắp xếp một cách khoa học, dễ thấy, dễ lấy, dễ tìm, dễ sử dụng, do đó tiết kiệm được rất nhiều thời gian tránh lãng phí và tăng năng suất lao động. Do vậy, toàn thể CBCNV trong Công ty đều cảm thấy hài lòng với điều kiện và môi trường lao động, qua đó càng thêm yên tâm sản xuất, góp phần quan trọng vào việc tăng năng suất lao động, cải thiện chất lượng sản phẩm và dịch vụ phục vụ khách hàng và xã hội.

 


Chinfon Cement 29-11-2012
     
 

 Bản quyền trang web này thuộc về Công ty xi măng Chinfon - Thiết kế bởi phòng Vi tính
Địa chỉ: 288 Bạch Đằng  -  Thị trấn Minh Đức  -  Huyện Thuỷ Nguyên  -  Thành phố Hải Phòng
Điện thoại:    225  3 875 480   -   225 3 875 481                           Fax:     225 3 875 478   -   225 3 875 479