• Thứ Bảy 10/06/2023
  • RSS

Clanhke

Clanhke là clanhke xi măng poóc lăng được sản xuất theo tiêu chuẩn việt nam TCVN 7024:2013

Clanhke do xi măng chinfon sản xuất được dùng để sản xuất xi măng poóc lăng theo tiêu chuẩn quốc tế như ASTM C150, BS-EN 197-1, GB175.

Chứng Nhận

moitruong Bài hát truyền thống

Thư viện ảnh

Số lượng truy cập

Số lượng truy cập:
312756
Đang xem:
1