• Thứ Năm 22/02/2024
  • RSS

Sự kiện chính

Thứ Ba  06/04/2021
News Filters
CÁC SỰ KIỆN CHÍNH CỦA CÔNG TY XI MĂNG CHINFON

 

   
8/4/2016   8/4/2016   8/4/2020
Nâng cấp và liên tục duy trì hệ thống quản lý ISO 14001:2015   Nâng cấp và liên tục duy trì hệ thống quản lý ISO 9001:2015   Được cấp Chứng nhận Hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn ISO 45001:2018
         
   
29/9/2008   26/9/2014   14/12/2015
Lễ đốt lò dây chuyền sản xuất sô 2    Lễ khánh thành Nhà máy tận dụng nhiệt thừa khí thải để phát điện   Được cấp Chứng nhận Hệ thống quản lý OHSAS 18001:2007
         
   
10/10/2006   23/01/2007   23/7/2008
Nhà máy nghiền Hiệp Phước xuất lô hàng xi măng đầu tiên   Công ty xi măng Chinfon Hải Phòng đổi tên thành Công ty xi măng Chinfon   Được đăng kí lại theo Luật doanh nghiệp 2005
         
   
03/3/2003   6/2004   30/3/2006
Động thổ xây dựng Nhà máy nghiền  Clinker Hiệp Phước    Lễ kí kết đầu tư dây chuyền 2   Lễ kí kết hợp đồng cung cấp thiết bị dây chuyền 2
         
   
9/2000   16/01/2001   2003
Được cấp Giấy chứng nhận ISO 9001; 9002-1994   Phòng thí nghiện đươc công nhận phù hợp với các yêu cầu TCVN: ISO/IEC 17025    Được cấp Giấy chứng nhận ISO 14001
         
   
13/01/1997   18 & 20/01/1997   12/5/1997
Những bao xi măng nhãn hiệu Xi măng Chinfon Hải Phòng mang biểu tượng hoa đào đầu tiên ra lò đánh dấu sự ra đời của một thương hiệu lớn    Ra mắt thương hiệu xi măng Chinfon Hải Phòng tại thị trường xi măng Việt Nam   Lễ khánh thành dây chuyền 1 đánh dấu một bước quan trọng trong quá trình phát triển
         
   
24/12/1992   12/5/1995   12/5/1997
Giấy phép Đầu tư do Ủy ban Nhà nước về Kế hoạch và Đầu tư (nay là Bộ Kế hoạch và Đầu tư) cấp   Lễ khai móng dây chuyền 1 được long trọng tổ chức với sự chứng kiến của nguyên tổng bí thư Đỗ Mười   Lễ đốt lò dây chuyền một được tổ chức với sự chứng kiến của các cấp Lãnh đạo Trung ương và địa phương

  

Các tin cũ hơn