• Thứ Sáu 14/06/2024
  • RSS

Tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị cốt lõi

Thứ Tư  03/03/2021
News Filters
TẦM NHÌN, SỨ MỆNH, GIÁ TRỊ CỐT LÕI

TẦM NHÌN, SỨ MỆNH

Tầm nhìn:

Trở thành công ty danh tiếng và phát triển bền vững trong ngành công nghiệp vật liệu Việt Nam

Sứ mệnh:

  • Đảm bảo an toàn lao động và bảo vệ môi trường trong mọi hoạt động;
  • Cung cấp sản phẩm và dịch vụ chất lượng cao, phù hợp với nhu cầu khách hàng;
  • Đào tạo nguồn nhân lực để nâng cao trình độ kĩ thuật và quản lý;
  • Hướng đến hiệu suất làm việc cao nhất để thỏa mãn khách hàng, nhà đầu tư, người lao động và đảm bảo trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI:  S.I.G.A.P 

Description: H:\Web Image\V1475 Tong Duy Tan\tonghop\teamwork.jpg

SYNERGY (Tương trợ) 

Làm việc theo nhóm với sự hợp tác và hỗ trợ lẫn nhau

Description: H:\Web Image\V1475 Tong Duy Tan\tonghop\integity.jpg

INTEGRITY (Chính trực) 

Liêm chính, trung thực trong mọi việc

Description: H:\Web Image\V1475 Tong Duy Tan\tonghop\growth.jpg

GROWTH (Tăng trưởng)

Kinh doanh để cải thiện sự thịnh vượng của các nhà đầu tư

ADAPTIVE (Thích ứng)

Không ngừng sáng tạo và đổi mới

Description: H:\Web Image\V1475 Tong Duy Tan\tonghop\Passion.jpg

PASSION (Đam mê)

Có động lực cao và tinh thần không lùi bước để theo đuổi sự hoàn hảo

 

 

s  i

Các tin cũ hơn