• Thứ Hai 06/12/2021
  • RSS
Mới cập nhập

Gửi thông tin liên hệ

BAN BIÊN TẬP WEBSITE   

   
       

TT

Họ và tên

Chức vụ

Địa chỉ liên hệ

1

Lê Minh Hiếu

TS - Tổng biên tập

minhhieu@cfc.vn

2

Tống Duy Tân 

Thư ký BBT

duytan@cfc.vn

3

Alex Hsu

Phụ trách Hỗ trợ kỹ thuật

alexhsu@cfc.vn

4

Nguyen Thi Van

Phụ trách lĩnh vực Kỹ thuật & Công nghệ

ntvan@cfc.vn

5

Nguyen Van Luong

Phụ trách lĩnh vực Marketing

luongnv@cfc.vn

6

Ho Thi Thao 

Phụ trách lao động, lĩnh vực chính sách

thaoht@cfc.vn

7

Nguyen Trong Thanh

Phụ trách lĩnh vực An toàn, Vệ sinh môi trường và Y tế

thanhnt@cfc.vn

8

Cao Vu Tran

Phụ trách các vấn đề liên quan đến HPGP

trancv@cfc.vn

9

Nguyen Van Diep

Phụ trách các vấn đề liên quan đến sản xuất

diepnv@cfc.vn

 

  CÔNG TY XI MĂNG CHINFON

TRỤ SỞ CHÍNH HẢI PHÒNG
   :  (+84) 225 3875480 ~ 3875481
   :   (+84) 225 3875478 ~ 3875479
   : chinfon@cfc.vn

CHI NHÁNH CÔNG TY 

NHÀ MÁY HIỆP PHƯỚC - TP. HỒ CHÍ MINH
   :  (+84) 225 3875480 ~ 3875481
   :   (+84) 225 3875478 ~ 3875479
   : hpgp@cfc.vn
CHI NHÁNH HẢI PHÒNG
   :  (+84) 225 3875480 ~ 3875481
   :   (+84) 225 3875478 ~ 3875479
   : hp@cfc.vn
TRỤ SỞ CHÍNH HÀ NỘI
   : (+84) 24 39430234 ~ 39430235
   : (+84) 24 39430236 ~ 39430 237
   : hn@cfc.vn
CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG
   :(+84)  236 3623993 ~ 3623996
   :(+84)  236 3623991 ~ 3623992
   : dn@cfc.vn
CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH
   :(+84) 28 54012777  
   :(+84) 28 54010951  ~54010952
   : hm@cfc.vn