• Thứ Hai 06/12/2021
  • RSS

Giải thưởng

Thứ Ba  13/04/2021
News Filters
Qua gần 30 năm xây dựng và phát triển, với những thành tích xuất sắc trong lao động sản xuất và sự đóng góp tích cực cho kinh tế xã hội, Công ty xi măng Chinfon đã được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì, hạng Ba, được các Bộ, Ngành và các tổ chức trong nước và quốc tế trao tặng các giải thưởng cao quý.

 

CÁC GIẢI THƯỞNG QUỐC TẾ

   

   
2012    2013    2014
Giải Vàng ngôi sao quốc tế về chất lượng và quản lý do tổ chức Business Initiative Direction bình chọn và trao tặng tại Paris, France   Giải Bạch Kim về kỷ nguyên chất lượng do tổ chức Business Initiative Direction bình chọn và trao tặng tại Geneva, Switzerland   Giải Kim Cương về Chất lượng do tổ chức Business Initiative Direction bình chọn và trao tặng tại New York, USA
         
       
2005        
Giải thưởng chất lượng do tổ chức quản lý chất lượng châu Á – Thái Bình dương trao tặng        

 

 KHEN THƯỞNG CẤP NHÀ NƯỚC

   
2003   2008   2016
Huân chương Lao động Hạng Ba do Chủ tịch nước trao tặng   Huân chương Lao động Hạng Nhì do Chủ tịch nước trao tặng   Cờ dẫn đầu phong trào thi đua của Thủ tướng Chính phủ
         
   
2004   2005   2009
Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2004   Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2005   Cờ dân đầu phong trào thi đua của Thủ tướng Chính phủ

  

KHEN THƯỞNG CẤP BỘ-NGÀNH

   
2018   2020   2020
Giải thưởng Rồng vàng 2018 do Thời báo KTVN phối hợp với Bộ KH & ĐT trao tặng   Bằng khen của Bộ tài chính trao tặng năm 2020   Giải thưởng Rồng vàng 2020 do Thời báo KTVN phối hợp với Bộ Ngoại giao trao tặng
         
   
2016   2017   2018
Bằng khen của Bộ tài chính trao tặng năm 2016   Giải thưởng Rồng vàng 2017 do Thời báo KTVN phối hợp với Bộ KH & ĐT trao tặng   Giải thưởng ứng dụng công nghệ, thân thiện với môi trường do Báo TNMT, Bộ TNMT trao tặng
         
   
2015   2015   2016
Bằng khen của Bộ Kế hoạch và Đầu tưtrao tặng năm 2015   Giải thưởng Rồng vàng 2015 do Thời báo KTVN phối hợp với Bộ KH & ĐT trao tặng   Giải thưởng Rồng vàng 2016 do Thời báo KTVN phối hợp với Bộ KH & ĐT trao tặng
         
   
2013   2014   2015
Giải thưởng Rồng vàng 2013 do Thời báo KTVN phối hợp với Bộ KH & ĐT trao tặng   Giải thưởng Rồng vàng 2014 do Thời báo KTVN phối hợp với Bộ KH & ĐT trao tặng   Bằng khen của Bộ Tài chính trao tặng năm 2015
         
   
2011   2012   2013
Bằng khen của Bộ tài chính trao tặng năm 2011   Giải thưởng Rồng vàng 2012 do Thời báo KTVN phối hợp với Bộ KH & ĐT trao tặng   Bằng khen của Bộ Công thương trao tặng năm 2013
         
   
2010   2010   2011
Giải thưởng Rồng vàng 2010 do Thời báo KTVN phối hợp với Bộ KH & ĐT trao tặng   Bằng khen của Bộ tài chính trao tặng năm 2010   Giải thưởng Rồng vàng 2011 do Thời báo KTVN phối hợp với Bộ KH & ĐT trao tặng
         
   
2009   2009   2009
Giải thưởng Vietnam Golden FDI do Bộ KH & ĐT phối hợp với Bộ Công thương trao tặng năm 2009   Bằng khen của Bộ tài chính trao tặng năm 2009   Giải thưởng Công nghệ xanh do bộ Công thương trao tặng năm 2009
         
   
2008   2009   2009
Giải thưởng Thương hiệu xanh bền vững do Bộ Công thương trao tặng năm 2008   Giải thưởng Rồng vàng 2009 do Thời báo KTVN phối hợp với Bộ KH & ĐT trao tặng   Giải thưởng Doanh nghiệp vì Cộng đồng do Bộ KH & ĐT phối hợp với Tạp chí Kinh tế & Dự báo trao tặng
         
   
2007   2008   2008
Giải thưởng Rồng vàng 2007 do Thời báo KTVN phối hợp với Bộ KH & ĐT trao tặng   Cúp vàng an toàn lao động do Bộ lao động Thương binh và xã hộ trao tặng   Giải thưởng Rồng vàng 2008 do Thời báo KTVN phối hợp với Bộ KH & ĐT trao tặng
         
   
2004   2005   2006
Giải thưởng Rồng vàng 2004 do Thời báo KTVN phối hợp với Bộ KH & ĐT trao tặng   Giải thưởng Rồng vàng 2005 do Thời báo KTVN phối hợp với Bộ KH & ĐT trao tặng   Giải thưởng Rồng vàng 2006 do Thời báo KTVN phối hợp với Bộ KH & ĐT trao tặng
         
   
2003   2003   2004
Giải thưởng chất lượng Việt nam do Bộ Khoa học và Công nghệ trao tặng   Giải thưởng Rồng vàng 2003 do Thời báo KTVN phối hợp với Bộ KH & ĐT trao tặng   Giải thưởng chất lượng Việt nam do Bộ Khoa học và Công nghệ trao tặng
         
   
2001   2002   2002
Giải thưởng Rồng vàng 2001 do Thời báo KTVN phối hợp với Bộ KH & ĐT trao tặng   Giải thưởng Rồng vàng 2002 do Thời báo KTVN phối hợp với Bộ KH & ĐT trao tặng   Giải thưởng chất lượng Việt nam do Bộ Khoa học và Công nghệ trao tặng

 

  KHEN THƯỞNG CẤP THÀNH PHỐ

   
2012-2016   2018   2000-2020
Bằng khen về công tác đền ơn đáp nghĩa các năm năm 2012 - 2016   Cờ  dẫn đầu phong trào thi đua năm 2018   Liên tục nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND TP từ năm 2000 đến năm 2020
         
   
2000-2004   2006-2010   2016
Cờ  dẫn đầu phong trào thi đua giai đoạn 2000-2004 của UBND TP Hải Phòng   Cờ thi đua xuất sắc năm 2006 - 2010 của UBND TP Hải Phòng   Cờ  dẫn đầu phong trào thi đua năm 2016 của UBND TP Hải Phòng

  

Các tin cũ hơn