• Thứ Tư 29/11/2023
  • RSS

Giải thưởng

Thứ Ba  13/04/2021
News Filters
Qua 30 năm xây dựng và phát triển, với những thành tích xuất sắc trong lao động sản xuất và sự đóng góp tích cực cho kinh tế xã hội, Công ty xi măng Chinfon đã được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì, hạng Ba, được các Bộ, Ngành và các tổ chức trong nước và quốc tế trao tặng các giải thưởng cao quý.

 

CÁC GIẢI THƯỞNG QUỐC TẾ

   

   
2014    2013    2012
Giải Kim Cương về Chất lượng 
do Tổ chức Business Initiative Direction
bình chọn và trao tặng tại New York, USA 25&26/05/2014
 
 
Giải Bạch Kim về Kỷ nguyên Chất lượng do Tổ chức Business Initiative Direction
bình chọn và trao tặng tại Geneva, Switzerland 10/03/2013
 
Giải Vàng Ngôi sao Quốc tế về Chất lượng và Quản lý
do Tổ chức Business Initiative Direction
bình chọn và trao tặng tại Paris, France 25/06/2012
         
       
2005        
Giải thưởng Chất lượng
do Tổ chức Quản lý Chất lượng châu Á – Thái Bình Dương trao tặng
 
 
   

 

 KHEN THƯỞNG CẤP NHÀ NƯỚC
 
     
2016
 
2009
 
2008
 
Cờ Đơn vị xuất sắc phong trào thi đua
năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ
 
Cờ Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua
 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ
 
Huân chương Lao động Hạng Nhì
do Chủ tịch nước trao tặng năm 2008
 
           
     
2005   2004   2003  
Bằng khen
của Thủ tướng Chính phủ năm 2005
 
Bằng khen
của Thủ tướng Chính phủ năm 2004
 
Huân chương Lao động Hạng Ba
do Chủ tịch nước trao tặng năm 2003
 

  

KHEN THƯỞNG CẤP BỘ-NGÀNH

   
2023   2022   2021
Giải thưởng Rồng vàng năm 2022
do Thời báo Kinh tế Việt Nam phối hợp với Bộ Ngoại giao trao tặng
 
Giải thưởng Rồng vàng năm 2021
do Thời báo Kinh tế Việt Nam phối hợp với Bộ Ngoại giao trao tặng
 
Giải thưởng Rồng vàng năm 2020
do Thời báo Kinh tế Việt Nam phối hợp với Bộ Ngoại giao trao tặng
         
 
 
2020   2019   2018
Bằng khen 
của Bộ Tài chính trao tặng năm 2020
 
 
Giải thưởng Rồng vàng năm 2018
do Thời báo Kinh tế Việt Nam phối hợp với Bộ Kế hoạch & Đầu tư trao tặng
 
Giải thưởng Rồng vàng năm 2017
do Thời báo Kinh tế Việt Nam phối hợp với Bộ Kế hoạch & Đầu tư trao tặng
 
       
   
2018   2016   2016
Giải thưởng Ứng dụng công nghệ, thân thiện với môi trường năm 2018
do Báo Tài nguyên & Môi trường, Bộ Tài nguyên & Môi trường trao tặng
 
Giải thưởng Rồng vàng năm 2016
do Thời báo Kinh tế Việt Nam phối hợp với Bộ Kế hoạch & Đầu tư trao tặng
 
 
Bằng khen
của Bộ Tài chính trao tặng
 
 
         
   
2015   2015   2015
Bằng khen
của Bộ Kế hoạch và Đầu tư trao tặng
 
 
Bằng khen
của Bộ Tài chính trao tặng
 
 
Giải thưởng Rồng vàng năm 2015
do Thời báo Kinh tế Việt Nam phối hợp với Bộ Kế hoạch & Đầu tư trao tặng
         
   
2014   2013   2013
Giải thưởng Rồng vàng năm 2014
do Thời báo Kinh tế VN phối hợp với Bộ Kế hoạch & Đầu tư trao tặng
 
Bằng khen
của Bộ Công thương trao tặng
 
 
Giải thưởng Rồng vàng năm 2013
do Thời báo Kinh tế Việt Nam phối hợp với Bộ Kế hoạch & Đầu tư trao tặng
         
   
2012   2011   2011
Giải thưởng Rồng vàng năm 2012
do Thời báo Kinh tế Việt Nam phối hợp với Bộ Kế hoạch & Đầu tư trao tặng
 
 
Giải thưởng Rồng vàng năm 2011
do Thời báo Kinh tế Việt Nam phối hợp với Bộ Kế hoạch & Đầu tư trao tặng
 
Bằng khen
của Bộ Tài chính trao tặng
 
         
   
2010   2010   2009
Bằng khen
của Bộ Tài chính trao tặng
 
Giải thưởng Rồng vàng năm 2010
do Thời báo Kinh tế Việt Nam phối hợp với Bộ Kế hoạch & Đầu tư trao tặng
 
Giải thưởng Doanh nghiệp vì Cộng đồng do Bộ Kế hoạch & Đầu tư phối hợp với Tạp chí Kinh tế & Dự báo trao tặng
         
   
2009   2009   2009
Giải thưởng Vietnam Golden FDI
do Bộ Kế hoạch & Đầu tư phối hợp với Bộ Công thương trao tặng
 
Bằng khen
của Bộ Tài chính trao tặng
 
 
Giải thưởng Công nghệ xanh
do Bộ Công thương trao tặng
 
         
   
2009   2008   2008
Giải thưởng Rồng vàng năm 2009
do Thời báo Kinh tế Việt Nam phối hợp với Bộ Kế hoạch & Đầu tư trao tặng
 
Cúp vàng An toàn Lao động
do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội trao tặng
 
Giải thưởng Thương hiệu xanh bền vững do Bộ Công thương trao tặng
 
         
   
2008   2007   2006
Giải thưởng Rồng vàng năm 2008
do Thời báo Kinh tế Việt Nam phối hợp với Bộ Kế hoạch & Đầu tư trao tặng
 
Giải thưởng Rồng vàng năm 2007
do Thời báo Kinh tế Việt Nam phối hợp với Bộ Kế hoạch & Đầu tư trao tặng
 
Giải thưởng Rồng vàng năm 2006
do Thời báo Kinh tế Việt Nam phối hợp với Bộ Kế hoạch & Đầu tư trao tặng
         
   
2005   2004   2004
Giải thưởng Rồng vàng năm 2005
do Thời báo Kinh tế Việt Nam phối hợp với Bộ Kế hoạch & Đầu tư trao tặng
 
Giải thưởng Chất lượng Việt Nam
do Bộ Khoa học và Công nghệ trao tặng
 
 
Giải thưởng Rồng vàng năm 2004
do Thời báo Kinh tế Việt Nam phối hợp với Bộ Kế hoạch & Đầu tư trao tặng
         
   
2003   2003   2002
Giải thưởng Rồng vàng năm 2003
do Thời báo Kinh tế Việt Nam phối hợp với Bộ Kế hoạch & Đầu tư trao tặng
 
Giải thưởng Chất lượng Việt Nam
do Bộ Khoa học và Công nghệ trao tặng
 
Giải thưởng Chất lượng Việt Nam
do Bộ Khoa học và Công nghệ trao tặng
 
         
 
   
2002   2001    
Giải thưởng Rồng vàng năm 2002
do Thời báo Kinh tế Việt Nam phối hợp với Bộ Kế hoạch & Đầu tư trao tặng
 
Giải thưởng Rồng vàng năm 2001
do Thời báo Kinh tế Việt Nam phối hợp với Bộ Kế hoạch & Đầu tư trao tặng
 
 
 

 

  KHEN THƯỞNG CẤP THÀNH PHỐ
 
   
2000-2021   2018   2012-2016
Bằng khen DN liên tục nhận bằng khen
của Chủ tịch UBND TP Hải Phòng từ năm 2000 đến năm 2020
 
Cờ tặng DN dẫn đầu phong trào thi đua
năm 2018 của UBND TP Hải Phòng
 
 
Bằng khen về công tác đền ơn đáp nghĩa từ 2012-2016 của UBND TP Hải Phòng
 
         
   
2016   2006-2010   2000-2004
Cờ tặng Đơn vị tiêu biểu xuất sắc
năm 2016 của UBND TP Hải Phòng
 
 
Cờ tặng Đơn vị thi đua xuất sắc 5 năm (2006 - 2010) của UBND TP Hải Phòng
 
 
Cờ tặng Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua 5 năm (2000-2004) của UBND TP Hải Phòng

 

Các tin cũ hơn