• Thứ Tư 17/04/2024
  • RSS

Hướng dẫn sử dụng xi măng PCB40

Thứ Hai  24/05/2021
News Filters
Để đảm bảo các đặc tính của sản phẩm xi măng PCB30 theo đúng tiêu chuẩn chất lượng, sản phẩm cần được bảo quản đúng cách và cấp phối đúng tỷ lệ.

 

1. Bảo quản sản phẩm

     - Nền kho cao, khô, thoáng.

     - Không xếp trực tiếp xuống nền.

     - Không xếp chồng cao quá 10 bao.

2. Tỷ lệ cấp phối

Description: C:\Users\HP\OneDrive - CHINFON\PD Office\Wedside\PCB40.jpeg

3. Lưu ý trong quá trình sử dụng.

   - Dùng nước, đá và cát sạch, không nhiễm mặn.

   - Dùng hết hỗn hợp đã trộn trong vòng 2h.

   - Bê tông được bảo dưỡng từ 4-7 ngày đầu.

   - Nếu sử dụng các loại cốt liệu có quy cách khác với phần hướng dẫn trên, xin liên hệ với đại lý để  đưcợ hướng dẫn cách sử dụng chính xác

Các tin cũ hơn