• Thứ Tư 29/11/2023
  • RSS

Xi măng Chinfon hưởng ứng ngày Ngày Thế giới về An toàn và Sức khỏe tại Nơi làm việc 28/04/2002

Thứ Tư  27/04/2022
News Filters
Chủ đề tháng hành động an toàn, vệ sinh lao động năm 2022 là “Tăng cường các biện pháp giảm thiểu rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động, cải thiện điều kiện lao động tại nơi làm việc, thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19” nhằm thúc đẩy chương trình phục hồi kinh tế của Chính phủ, đi đôi với việc đảm bảo phát triển bền vững của các doanh nghiệp.

 

Xi măng Chinfon hưởng ứng ngày Ngày Thế giới về An toàn và Sức khỏe tại nơi làm việc 28/04/2002

An toàn và Sức khỏe tại nơi làm việc là quyền cơ bản của người lao động, kể từ năm 2003, Ngày Thế giới về An toàn và Sức khỏe tại nơi làm việc  được Tổ chức Lao động Quốc tế chọn kỷ niệm vào ngày 28 tháng tư hàng năm, nhằm thúc đẩy việc ngăn ngừa tai nạn lao động và phòng chống bệnh nghề nghiệp trên phạm vi toàn cầu, đồng thời cũng là dịp để tưởng niệm những người lao động trên thế giới bị tử vong và thương tích do nghề nghiệp.

Hoạt động đào tạo nhân viên nhóm 4 theo NĐ 44/2016 NĐ-CP

Đảm bảo an toàn và sức khỏe tại nơi làm việc luôn được đặt lên hàng đầu, đặc biệt là trong tình trạng diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 như hiện nay. Đại dịch Covid-19 đã khiến cho Chính phủ, người sử dụng lao động, người lao động và người dân nói chung phải đối mặt với những thách thức chưa từng có và nhiều tác động mà nó gây ra trong thế giới việc làm.

Tại Việt Nam, Bộ LĐTBXH đã đưa ra chủ đề tháng hành động an toàn, vệ sinh lao động năm 2022 là “Tăng cường các biện pháp giảm thiểu rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động, cải thiện điều kiện lao động tại nơi làm việc, thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19” nhằm thúc đẩy chương trình phục hồi kinh tế của Chính phủ, đi đôi với việc đảm bảo phát triển bền vững của các doanh nghiệp.

Tuyên truyền nâng cao nhận thức của toàn thể nhân viên trong công tác ATVSLĐ

Xi măng Chinfon đã áp dụng hệ thống quản lý về ATVSLĐ từ năm 2015 theo tiêu chuẩn OHSAS 18001:2007 và đã nâng cấp thành công hệ thống lên tiêu chuẩn ISO 45001:2018 từ tháng 5/2019. Với cách tiếp cận bài bản, hệ thống quản lý về ATVSLĐ của Xi măng Chinfon liên tục được cải tiến, củng cố hàng năm theo xu hướng chung và chủ đề của năm nay. Nhân dịp này Công ty cũng lồng ghép các hoạt động của Kế hoạch An toàn Vệ sinh lao động hàng năm với các hoạt động do Bộ LĐTBXH, Công đoàn Việt Nam phát động: đào tạo an toàn theo ND 44/2016 ND-CP, Khám sức khỏe định kỳ hàng năm cho toàn thể CBNV, đẩy mạnh tuyên truyền về nội dung của Công tác ATVSLĐ trong toàn Công ty.

Với những hoạt động trên đây, Xi măng Chinfon hướng tới một kết quả hoạt động khả quan cả trên phương diện kinh doanh và các hoạt động ATVSLĐ và bảo vệ sức khỏe CBNV.

Các tin cũ hơn