• Thứ Sáu 14/06/2024
  • RSS

Tình hình cung - cầu xi măng tại các vùng, miền tại Việt Nam

Thứ Ba  15/06/2021
News Filters
Sự mất cân đối cung - cầu xi măng tại miền Bắc và miền Nam là một thực trạng diễn ra trong nhiều năm qua tại thị trường xi măng Việt Nam

 

Sự khác biệt về mặt đặc điểm tự nhiên tài nguyên đá vôi đã dẫn đến sự phân bổ không đồng đều trong số lượng nhà máy xi măng tại các vùng, miền. Tổng nhu cầu xi măng trong nước (không bao gồm clinker và xuất khẩu) năm 2020 đạt 62.1 triệu tấn, trong đó sản lượng của miền Bắc, Trung và Nam lần lượt đạt 20,7 triệu tấn, 16,1 triệu tấn và 25,3 triệu tấn.

Ước tính tổng cung của thị trường xi măng Việt Nam năm 2020 đạt tối đa 108 triệu tấn, tương ứng với sản lượng theo vùng Bắc, Trung và Nam lần lượt đạt 60,9 triệu tấn, 35,1 triệu tấn và 12,1 triệu tấn. Không tính tới khối lượng clinker xuất khẩu, miền Nam được cho là thiếu hụt tối thiểu 13,2 triệu tấn tương đương 55% tổng nhu cầu xi măng miền Nam. 

 

Phân bổ đá vôi và tương quan cung, cầu xi măng tại các vùng, miền thị thường xi măng Việt Nam

 

Tương quan cung cầu theo vùng và phân bổ các nhà máy sản xuất xi măng theo công nghệ lò quay theo miền năm 2020

 

 

Các tin cũ hơn