• Thứ Tư 29/11/2023
  • RSS

XI MĂNG CHINFON HƯỞNG ỨNG NGÀY QUỐC TẾ GIẢM NHẸ RỦI RO THIÊN TAI 13/10/2022

Thứ Tư  12/10/2022
News Filters
Chủ đề chính của Ngày Quốc tế giảm nhẹ rủi ro thiên tai năm nay tập trung vào Mục tiêu thứ 7 (mục tiêu G) của khung hành động Sendai “Tăng cường tính bền vững và khả năng tiếp cận hệ thống cảnh báo sớm đa hiểm họa cho người dân đến năm 2030."

 

Tại Nghị quyết 64/200 ngày 21 tháng 12 năm 2009, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc quyết định lấy ngày 13 tháng 10 hàng năm để kỷ niệm Ngày quốc tế phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai.

Năm 2022, ngày Quốc tế giảm nhẹ rủi ro thiên tai diễn ra trong lúc các quốc gia đang tiến hành đánh giá giữa kỳ khung hành động Sendai về giảm nhẹ rủi ro thiên tai và sẽ được kết luận tại cuộc họp cấp cao của Đại hội đồng Liên hợp quốc vào tháng 5/2023 thông qua tuyên bố chung. Đây là dịp để nhìn lại quá trình thực hiện các hoạt động phòng ngừa và ứng phó thiên tai cũng như các mất mát về người, sinh kế, kinh tế, cơ sở hạ tầng cơ bản phù hợp với các hiệp định quốc tế về giảm nhẹ rủi ro và tổn thất do thiên tai trên toàn thế giới, được khung hành động Sendai về giảm nhẹ rủi ro thiên tai thông qua vào tháng 3/2015.

Thông điệp chính của năm 2022

Mục tiêu chính của khung hành động Sendai là tránh tạo ra các rủi ro mới và giảm thiểu các rủi ro hiện có. Khi điều đó là không thể thì hệ thống cảnh báo sớm lấy con người là trung tâm và các hoạt động phòng ngừa để thực hiện các hành động sớm chính là cách để giảm thiểu thiệt hại về người và của cũng như sinh kế.

Việt Nam là một trong những quốc gia đứng trước rất nhiều thách thức của thiên nhiên, bởi theo đánh giá, Việt Nam là một trong 5 quốc gia sẽ chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của biến đổi khí hậu và thiên tai. Các tác động liên quan đến biến đổi khí hậu được dự báo sẽ ngày càng gia tăng và chính trong bối cảnh đó, các nỗ lực phối hợp để quản lý rủi ro thiên tai và khí hậu là một trong các ưu tiên hành động của Việt Nam.

Tuyên truyền về Ngày quốc tế giảm nhẹ rủi ro thiên tai năm 2022 tại Công ty

Đặc biệt, năm 2023 là năm Việt Nam đảm nhiệm vị trí Chủ tịch Ủy ban ASEAN về quản lý rủi ro thiên tai, do vậy, cam kết Việt Nam sẽ đóng vai trò là cầu nối hiệu quả, thúc đẩy hợp tác mạnh mẽ giữa khối ASEAN với các quốc gia trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương về những giải pháp mang tính chiến lược để giải quyết nhiều rủi ro cùng một lúc.

Tại Công ty xi măng Chinfon, việc phòng ngừa rủi ro thiên tai được coi trọng và được tích hợp trong hệ thống quản lý về An toàn và Sức khỏe của Công ty. 

Sử dụng ứng dụng dự báo thời tiết, cảnh báo sớm

Công ty đã xây dựng kế hoạch An toàn vệ sinh lao động hàng năm và việc ngăn ngừa rủi ro thiên tai là một phần trong kế hoạch. Các phòng liên quan MIS, HSE được phân công theo dõi các thông tin rủi ro thiên tai trên các ứng dụng thời tiết, cảnh báo sớm của Chính phủ và nhiều nguồn tin cậy khác, khi có dấu hiệu Công ty sẽ phát đi các thông báo, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị trực thuộc thực hiện các biện pháp phòng ngừa rủi ro, giảm thiểu tối đa các thiệt hại đối với con người, tài sản. 

Các tin cũ hơn