• Thứ Năm 07/07/2022
  • RSS

Công ty Xi măng Chinfon tích cực hưởng ứng Ngày Nước Thế giới 22 tháng 3 năm 2022

Thứ Ba  22/03/2022
News Filters
Ngày Nước Thế giới, được tổ chức vào ngày 22 tháng 3 hàng năm kể từ năm 1993, tập trung vào tầm quan trọng của nước ngọt.

 

Ngày Nước Thế giới tôn vinh nước và nâng cao nhận thức về 2,2 tỷ người đang sống trong tình trạng không được tiếp cận với nước an toàn. Đó là hành động để giải quyết cuộc khủng hoảng nước toàn cầu. Trọng tâm cốt lõi của Ngày Nước Thế giới là hỗ trợ việc đạt được Mục tiêu Phát triển Bền vững 6: nước và vệ sinh cho tất cả mọi người vào năm 2030.

Tại Hội nghị thượng đỉnh Liên Hợp Quốc về Môi trường và Phát triển được tổ chức tại Rio de Janeiro từ ngày 3 đến 14 tháng 6 năm 1992, Liên Hợp Quốc đã ra Nghị quyết lấy ngày 22 tháng 3 hàng năm là Ngày Nước Thế giới và bắt đầu được tổ chức thường niên từ năm 1993.

Mỗi năm Liên Hợp Quốc lựa chọn một chủ đề cụ thể cho Ngày Nước Thế giới để phản ánh những khía cạnh khác nhau về nước. Đây là một sự kiện quốc tế được tổ chức nhằm thu hút sự chú ý của người dân trên khắp trái đất để thấy được tầm quan trọng của tài nguyên nước, đặc biệt là các nguồn nước ngọt và góp phần tăng cường quản lý bền vững nguồn tài nguyên quý giá này

Tuyên tryền về Ngày Nước Thế giới năm 2022.

Ngày Nước Thế giới năm 2022 có chủ đề là “Nước ngầm” (Groundwater). Chủ đề "Nước ngầm" của năm nay nhằm thu hút sự chú ý đến nguồn tài nguyên nước tiềm ẩn luôn được coi trọng nhưng chưa được công nhận đầy đủ giá trị trong hoạch định chính sách phát triển bền vững.

Với chủ đề "Nước ngầm - Biến nguồn tài nguyên vô hình thành hữu hình", chiến dịch năm nay sẽ nhấn mạnh vai trò quan trọng của nước ngầm trong hệ thống nước và điều kiện vệ sinh, nông nghiệp, công nghiệp, hệ sinh thái và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Hồ chứa lưu trữ nước ngọt tại nhà máy xi măng Chinfon.

Thông điệp bao trùm của chiến dịch là khám phá, bảo vệ và sử dụng bền vững nguồn nước ngầm sẽ là việc làm trọng tâm để tồn tại và thích ứng với biến đổi khí hậu và đáp ứng nhu cầu của dân số ngày càng tăng.

Hồ lắng tại khu vực phía đông nhà máy xi măng Chinfon

Công ty xi măng Chinfon hưởng ứng mạnh mẽ ngày Nước Thế giới, thông qua các kênh truyền thông, tuyên truyền giáo dục toàn thể nhân viên trong công ty về ý nghĩa và các biện pháp của việc sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả để chia sẻ cơ hội cho mọi người, tầm quan trọng của nước ngầm và nâng cao ý thức bảo vệ nguồn tài nguyên quý giá hữu hạn này.

Các tin cũ hơn